Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu
Điện thoại:0353218139
Email: nguyenthithu761@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư Chi bộ
Cao học
Nguyễn Thị Thu
2 Dương Thị Nở
Điện thoại:0333506351
Email: duongthino1973@gmail.com
Phó Hiệu trưởng CSND
Đại học
Dương Thị Nở
3 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:
0916456110
Phó Hiệu trưởng CSGD
Đại học
Nguyễn Thị Hường
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại:0339650321
Email: anhhong7906@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Tổ trưởng tổ chuyên môn
Đại học
Vũ Thị Thu Hà
2 Đào Thị Mai Lan
Điện thoại:0971661679
Email: lanlan181089@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Khối trưởng khối 4 tuổi
Đại học
Đào Thị Mai Lan
3 Vũ Thị Phương Huyên
Điện thoại:0366226196
Email: huyenhau2009@gmail.com
Giáo viên Nhà trẻ
Khối trưởng khối nhà trẻ
Đại học
Vũ Thị Phương Huyên
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Đào
Điện thoại:0976648735
Email: hoangdao1274@gmail.com
Giáo viên 3 tuổi
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Hoàng Thị Đào
2 Nguyễn Thị Mai Anh
Điện thoại:0364658342
Email: nguyenthimaianh873@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Phó chủ tịch Công đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Mai Anh
3 Đào Thị Mai Lan
Điện thoại:0971661679
Email: lanlan181089@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Ủy viên BCH Công đoàn, Bí thư cho đoàn
Đại học
Đào Thị Mai Lan
4 Lê Thị Hường
Điện thoại:0974269950
Email: lehuongqt71@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Ủy viên BCH Công đoàn
Đại học
Lê Thị Hường
5 Nguyễn Thị Huyền (1990)
Điện thoại:0978318604
Email: hoangkimlonghkl@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Ủy viên BCH Công đoàn
Trung cấp
Nguyễn Thị Huyền (1990)
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu
Điện thoại:0353218139
Email: nguyenthithu761@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Cao học
Nguyễn Thị Thu
2 Dương Thị Nở
Điện thoại:0333506351
Email: duongthino1973@gmail.com
Phó Hiệu trưởng CSGD
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Dương Thị Nở
3 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:0916456110
Email: nguyenhuong15051974@gmail.com
Phó Hiệu trưởng CSGD
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Nguyễn Thị Mai Anh
Điện thoại:0364658342
Email: nguyenthimaianh873@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Đảng viên, Phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Mai Anh
5 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0353342747
Email: hahangb12018@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Ủy viên chi bộ
Đại học
Nguyễn Thị Hà
6 Vũ Thị Phương Huyên
Điện thoại:0366226196
Email: huyenhau2009@gmail.com
Giáo viên Nhà trẻ
Đảng viên, Khối trưởng khối nhà trẻ
Đại học
Vũ Thị Phương Huyên
7 Nguyễn Thị Lương
Điện thoại:0367111176
Giáo viên 3 tuổi
Đại học
Nguyễn Thị Lương
8 Hoàng Thị Đào
Điện thoại:0976648735
Email: hoangdao1274@gmail.com
Giáo viên 3 tuổi
Đảng viên, Chủ tịch công đoàn
Đại học
Hoàng Thị Đào
9 Nguyễn Thị Hương (1979)
Điện thoại:0972483291
Email: nguyenthihuong1770@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Đại học
Nguyễn Thị Hương (1979)
10 Nguyễn Thị Anh Huyền
Điện thoại:
0989410872
Email: anhhuyen198211@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Đại học
Nguyễn Thị Anh Huyền
11 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:
0393353492
Email: thuy1971@gmail.com
Giáo viên Nhà trẻ
Đại học
Nguyễn Thị Thủy
12 Nguyễn Hải Hà
Điện thoại:
0986103326
Email: hajandi1087@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Đại học
Nguyễn Hải Hà
13 Lương Thị Ngà
Điện thoại:
0366228990
Email: luongnga.mn88@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Trung cấp
Lương Thị Ngà
14 Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại:0339650321
0366228990
Email: anhhong7906@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Đảng viên, Tổ trưởng tổ chuyên môn
Đại học
Vũ Thị Thu Hà
15 Đào Thị Mai Lan
Điện thoại:
0971661679
Email: lanlan181089@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Đảng viên, Bí thư chi đoàn, Khối trưởng khối 4 tuổi
Đại học
Đào Thị Mai Lan
16 Nguyễn Thị Lai
Điện thoại:
0384434127
Email: lainguyenthi88@gmail.com
Giáo viên 3 tuổi (GV HĐ)
Đại học
Nguyễn Thị Lai
17 Trần Thị Chi
Điện thoại:
0975116628
Giáo viên 3 tuổi
Cao đẳng
Trần Thị Chi
18 Ngô Thị Thìn
Điện thoại:
0362519936
Email: ngothin0304@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Đại học
Ngô Thị Thìn
19 Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại:
0963546448
Email: nhungnguyen03102015@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Đại học
Nguyễn Thị Nhung
20 Nguyễn Hồng Gấm
Điện thoại:
0963921516
Email: nguyenhonggam20061991@gmail.com
Nhân viên Kế toán
Đảng viên, Phó bí thư chi đoàn
Cao đẳng
Nguyễn Hồng Gấm
21 Nguyễn Thị Đông
Điện thoại:
0374547767
Email: phuongthao29052015@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Đông
22 Nguyễn Thị Phúc
Điện thoại:
0976585202
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Phúc
23 Nguyễn Thị Huệ Trang
Điện thoại:
0357037046
Email: bibao2010@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Huệ Trang
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Mai Lan
Điện thoại:0971661679
Email: lanlan181089@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Bí thư chi đoàn
Đại học
Đào Thị Mai Lan
2 Nguyễn Hồng Gấm
Điện thoại:0963921516
Email: nguyenhonggam20061991@gmail.com
Nhân viên Kế toán
Phó bí thư chi đoàn
Cao đẳng
Nguyễn Hồng Gấm
3 Nguyễn Thị Phúc
Điện thoại:0976585202
Nhân viên nuôi dưỡng
Ủy viên BCH chi đoàn
Cao đẳng
Nguyễn Thị Phúc
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0972509583
Email: lanngoc379@gmail.com
Giáo viên 3 tuổi
Ủy viên CBH chi đoàn
Cao đẳng
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 Trịnh Thị Duyên
Điện thoại:0965064438
Email: duyenquynhanh661@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Ủy viên BCH chi đoàn
Đại học
Trịnh Thị Duyên
6 Nguyễn Thị Huyền (1990)
Điện thoại:0978318604
Email: hoangkimlonghkl@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Ủy viên BCH chi đoàn
Trung cấp
Nguyễn Thị Huyền (1990)
7 Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại:0963546448
Email: nhungnguyen03102015@gmail.com
Giáo viên 4 tuổi
Ủy viên BCH chi đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên, nhân viên biên chế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Anh
Điện thoại:
0364658342
Email: nguyenthimaianh873@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Mai Anh
2 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0353342747
Email: hahangb12018@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hà
3 Lê Thị Hường
Điện thoại:0974269950
Email: lehuongqt71@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Hường
4 Vũ Thị Phương Huyên
Điện thoại:0366226196
Email: huyenhau2009@gmail.com
Giáo viên
Khối trưởng khối nhà trẻ
Đại học
Vũ Thị Phương Huyên
5 Nguyễn Thị Lương
Điện thoại:0367111176
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lương
6 Hoàng Thị Đào
Điện thoại:
0976648735
Email: hoangdao1274@gmail.com
Giáo viên
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Hoàng Thị Đào
7 Nguyễn Thị Hương (1970)
Điện thoại:0988525049
Email: nguyenthihuong1770@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hương (1970)
8 Nguyễn Thị Hương (1979)
Điện thoại:0972483291
Email: huongngoc04051979@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hương (1979)
9 Trần Thị Hằng
Điện thoại:0378394778
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hằng
10 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:0365427856
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Hiền
11 Nguyễn Thị Anh Huyền
Điện thoại:0989410872
Email: anhhuyen198211@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Anh Huyền
12 Đặng Thị Điệp
Điện thoại:0977145205
Email: dangdiep845@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Điệp
13 Lê Thị Tình
Điện thoại:0987658715
Email: lethitinh19862012@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Tình
14 Nguyễn Thị Huyền (1988)
Điện thoại:0978964771
Email: huyenchuyen88@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huyền (1988)
15 Nguyễn Thị Quỳnh (1991)
Điện thoại:0978204590
Email: quynhanh060113@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Quỳnh (1991)
16 Nguyễn Thị Quỳnh (1989)
Điện thoại:0383368668
Email: quynhtu291089@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Quỳnh (1989)
17 Trịnh Thị Duyên
Điện thoại:0965064438
Email: duyenquynhanh661@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trịnh Thị Duyên
18 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0348189501
Email: vuthien431@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hằng
19 Nguyễn Thị Lệ
Điện thoại:0366168698
Email: anhlephuongduy@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lệ
20 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:0393353492
Email: thuy1971@gmail.com
Giáo viên Nhà trẻ
Đại học
Nguyễn Thị Thủy
21 Nguyễn Hải Hà
Điện thoại:0986103326
Email: hajandi1087@gmail.com
Giáo viên 5 tuổi
Đại học
Nguyễn Hải Hà
22 Lương Thị Ngà
Điện thoại:0366228990
Email: luongnga.mn88@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Lương Thị Ngà
23 Lưu Thị Duyên
Điện thoại:0385909492
Email: luuduyen300@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Lưu Thị Duyên
24 Nguyễn Thị Huyền (1990)
Điện thoại:0978318604
Email: hoangkimlonghkl@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Huyền (1990)
25 Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại:0339650321
Email: anhhong7906@gmail.com
Giáo viên
Tổ trưởng tổ chuyên môn
Đại học
Vũ Thị Thu Hà
26 Đào Thị Mai Lan
Điện thoại:0971661679
Email: lanlan181089@gmail.com
Giáo viên
Bí thư chi đoàn
Đại học
Đào Thị Mai Lan
27 Nguyễn Thị Anh
Điện thoại:0963851462
Email: nguyenthianh26101993@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Anh
28 Nguyễn Hồng Xen
Điện thoại:0397350173
Email: hongxen86@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Hồng Xen
29 Phạm Lệ Quyên
Điện thoại:0389945682
Email: quyenpham151193@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Phạm Lệ Quyên
30 Dương Thị Quỳnh
Điện thoại:0978039269
Email: duongquynh5895@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Dương Thị Quỳnh
31 Nguyễn Thị Thu Hoàn
Điện thoại:0368792741
Email: nguyenhoan150993@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Thu Hoàn
32 Văn Thị Hằng
Điện thoại:0975705572
Email: hahangb12018@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Văn Thị Hằng
33 Đỗ Thị Thơm
Điện thoại:0911779723
Email: thom85.tanuoc@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Đỗ Thị Thơm
34 Vũ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0961137993
Giáo viên
Cao đẳng
Vũ Thị Thu Hằng
35 Trần Thị Hồng Duyên
Điện thoại:0974650395
Email: duyenchau95@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Trần Thị Hồng Duyên
36 Vũ Thị Huyền
Điện thoại:0963295736
Email: huyenvt1407@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Vũ Thị Huyền
37 Vũ Thị Tình
Điện thoại:0346889832
Email: tinhthu89mntanuoc@gamil.com
Giáo viên
Trung cấp
Vũ Thị Tình
38 Đào Thị Bích
Điện thoại:
0942335283
Email: chaysuottimem@gmail.com
Giáo viên
Trung cấp
Đào Thị Bích
39 Trần Thị Huệ
Điện thoại:0974769538
Nhân viên Y tế
Trung cấp
Trần Thị Huệ
40 Nguyễn Hồng Gấm
Điện thoại:0963921516
Email: honggamnguyen20061991@gmail.com
Nhân viên kế toán
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Hồng Gấm
Nhân viên nuôi dưỡng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Đông
Điện thoại:03674547767
Email: phuongthao29052015@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao Đẳng
Nguyễn Thị Đông
2 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:0977805427
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Hồng
3 Nguyễn Thị Phúc
Điện thoại:0976585202
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Phúc
4 Nghiêm Thị Thảo
Điện thoại:0966947886
Email: nghiemthao1988@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Trung cấp
Nghiêm Thị Thảo
5 Nguyễn Thị Huệ Trang
Điện thoại:035703046
Email: bibao2010@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Huệ Trang
6 Nguyễn Thị Phương
Điện thoại:0982907952
Email: phuonglam22011992@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Phương
7 Nguyễn Thị Hải
Điện thoại:0339142316
Email: nguyenthihai10041993@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Trung cấp
Nguyễn Thị Hải
8 Nguyễn Thu Hà
Điện thoại:0979610092
Email: thuha669vtu@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Nguyễn Thu Hà
9 Hoàng Thị Ngọc
Điện thoại:0975428836
Email: hoangngoc.cdy@gmail.com
Nhân viên nuôi dưỡng
Cao đẳng
Hoàng Thị Ngọc
Nhân viên HĐ68
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nghiêm Thùy Liên
Điện thoại:
0979166562
Email: thuylien166@gmail.com
Nhân viên
Đại học
Nghiêm Thùy Liên
2 Nguyễn Như Đăng
Điện thoại:0936148768
Nhân viên bảo vệ
THPT
Nguyễn Như Đăng
3 Nguyễn Hữu Hiếu
Điện thoại:0986269786
Nhân viên bảo vệ
THPT
Nguyễn Hữu Hiếu
Giáo viên hợp đồng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Lai
Điện thoại:0384434127
Email: lainguyenthi88@gmail.com
Giáo viên hợp đồng
Đại học
Nguyễn Thị Lai
2 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0972509583
Email: lanngoc379@gmail.com
Giáo viên hợp đồng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Ngọc Lan
3 Trần Thị Chi
Điện thoại:0975116682
Giáo viên hợp đồng
Cao đẳng
Trần Thị Chi
4 Ngô Thị Thìn
Điện thoại:0362519936
Email: ngothin0304@gmail.com
Giáo viên hợp đồng
Đại học
Ngô Thị Thìn
5 Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại:0963546448
Email: nhungnguyen03102015@gmail.com
Giáo viên hợp đồng
Đại học
Nguyễn Thị Nhung
Văn bản mới

09/GDĐT

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý

Thời gian đăng: 07/01/2020

lượt xem: 112 | lượt tải:39

521/TB-UBND

Thông báo về việc Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội Vụ

Thời gian đăng: 31/12/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:40

5440/SGDĐT-CTTT

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý

Thời gian đăng: 11/12/2019

lượt xem: 129 | lượt tải:39

485/GDDT-GDMN

Kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 16/09/2019

lượt xem: 146 | lượt tải:50

489/KH-GDĐT

Kế hoạch triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở ngành GDĐT Thanh Oai năm...

Thời gian đăng: 16/09/2019

lượt xem: 138 | lượt tải:44

3785/SGDĐT-GDMN

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 133 | lượt tải:52

3786/SGDĐT-GDMN

Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 138 | lượt tải:52

109b/KH-MNTƯ

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 212 | lượt tải:95

643/TB-UBND

Thông báo số 643/TB-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 180 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 240 | lượt tải:72
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây